Bliv medlem

For at kunne starte til ridning skal du være indmeldt i rideklubben. Du skal altså aftale selve undervisningen med Gitte og samtidig melde dig ind i rideklubben. Information om betaling af undervisning finder du i menuen under Egedal Rideskole – Undervisningspriser.

Ved indmeldelse i rideklubben sendes en mail til rideklub.egedal@gmail.com, med følgende information:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Gyldig e-mailadresse (til brug for den årlige opdatering af medlemskab)

Samtidig angives det, om der ønskes et aktivt medlemsskab eller et støttemedlemsskab.

Betaling af kontingent på Danske Bank konto nr:  1551 11000576 eller på MobilePay: 68775

Kontingent pr. år (2023 priser):

  • Aktivt medlemsskab: 600kr
  • Støttemedlemsskab: 300kr

OBS! Ved indmeldelse efter den 1/10 skal kun indbetales halvt kontingent for resten af året, både som støtte- og aktivt medlem.