Bliv medlem

Ved indmeldelse sendes en mail til knc79@outlook.dk, med følgende information:

Navn

Adresse

Fødselsdato

Gyldig email adresse (til brug for den årlige opdatering af medlemskab)

 

Samtidig angives det om der ønskes et aktivt eller et støttemedlemsskab.

Betaling af kontingent på Danske Bank konto nr:  1551 11000576

 

Kontingent pr. år:

Aktivt medlemsskab: 400kr

Støtte medlemsskab: 200kr

 

OBS! Ved indmeldelse efter den 1/10 skal kun indbetales halvt kontingent for resten af året, både som støtte og aktivt medlem.