Ryttermærker

I hver sæson kører vi hold, hvor der undervises i ryttermærker.

Det vil være Linda, Julie og Kirsten, der står for ryttermærkeundervisningen.

Ryttermærkeuddannelsen

Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse, som rideklubber kan udbyde til ryttere. Uddannelsen lærer rytteren, at sikkerheden altid skal komme først, og den bør derfor være en naturlig del af alle rytteres uddannelse. Ryttermærkerne består af tre niveauer: begynder, let øvet og øvet. I ryttermærkerne gennemgås en række praktiske færdigheder og teoretiske temaer, der gennem de tre niveauer gradvist udbygges og nuanceres i takt med elevens alder og træningsniveau. De tre niveauer giver basisviden, der klæder eleven på til at omgås, forstå og pleje heste både fra jorden og i ridningen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Ryttermærkeprøve

Hvert enkelt ryttermærke afsluttes med den tilhørende ryttermærkeprøve, der tages online efter indstilling fra underviseren. Ryttermærkeprøverne tages online via Go! Alle elever, der vil tage en prøve, skal derfor have oprettet en gratis Go!-profil. Profilen bør oprettes mindst 7 dage før ryttermærkeprøven skal tages, men gerne så tidligt som muligt, da man ikke kan tilgå ryttermærkeprøven uden en Go!-profil. Der ligger instruktion til oprettelse af Go!-profil på dette link: Information til forældre (rideforbund.dk)

Prøverne tages i kontinuerlig rækkefølge, dvs. at eleven skal have gennemført Ryttermærkeprøve 1 inden eleven kan tage Ryttermærkeprøve 2 osv. Når eleven er klar til at tage en Ryttermærkeprøve, skal klubben indstille eleven til prøven via Go!. Det er kun muligt for klubber at indstille elever til prøverne. Man kan ikke som privatperson tilgå prøverne uden at være indstillet af en klub. 

Derudover får alle elever, til og med 16 år, der har gennemført en ryttermærkeprøve, tilmed 50% rabat på deres D-licens, hvis de køber licensen i det år ryttermærkeprøven er gennemført.

Det koster 300 kr. pr. ryttermærke at deltage. Betaling til Egedal Rideklub på mobile pay 68775 eller konto 1551 11000576 (skriv rytterens navn og ryttermærke).

Dansk Rideforbunds Hjemmeside, kan du læse mere om ryttermærker.