Priser

Undervisning i rideskolen:

 
Da det er blevet dyrere at fodre/passe hestene, ser jeg mig nødsaget til at sætte prisen op for undervisningen pr. 1. september 2019.
 
Priser:
Junior rideskolehest        580,- kr.
Junior egen hest                480,- kr.
Senior rideskolehest       620,- kr.
Senior egen hest               520,- kr.
 

Der er rabat på 40,- kr. pr. måned ved undervisning 2 x ugentligt.
Den månedlige betaling er ens alle måneder – dog med undtagelse af juli måned, hvor der ikke er undervisning.

Beløbene skal indbetales til Nordea reg.nr.: 1307 kontonr.: 46 45 606 421.

Priserne er senest revideret i september 2019.

HUSK: Du skal selv sørge for at have tegnet en ulykkesforsikring.

Når man rider på rideskolen SKAL man være medlem af EDAL rideklub.

 
EDAL rideklub og Egedal rideskole har et tæt samarbejde, og klubben støtter op om arrangementer på rideskolen, samt bidrager med støtte til faciliteterne på rideskolen.
Klubben får kommunalt støtte for hver enkelt juniormedlem.
Jo flere medlemmer, jo større økonomi til forbedringer på rideskolen og større muligheder for arrangementer.

Etablissementskort:

Har du hest/pony opstaldet i nærheden, kan du købe etablisementskort og derved få adgang til Egedals Rideskoles rideshus og ridebane.
Etablissementskort koster 600,- kr. pr. halvår.
Ridehus og ridebane kan benyttes i følgende tidsrum, hvor der ikke er undervisning:
Mandag til fredag kl. 08.00 – 21.00
Lørdage, søn.- og helligdage kl. 09.00 – 21.00.
Kontakt Gitte Eliesen vedr. dette.
Vær opmærksom på via hjemmesiden, om der er arrangementer på Egedal Rideskole, der i et bestemt tidsrum forhindrer, at du benytter faciliteterne.

Ridelejr:

Det koster 2800,- kr. for en uge med rideskolehest. Prisen inkluderer hesteleje i en uge, samt din forplejning.

Har du egen hest med, (efter aftale med Gitte) er prisen 2600,- kr.
Depositum på 1600,- kr, skal være indbetalt senest d. 1. april ellers går pladsen til en anden.
Restbeløbet skal indbetales senest 8 dage inden, ridelejren starter.
Ved afmelding til ridelejren mindre end 1 måned før, betales depositum ikke tilbage.
 
Beløbene skal indbetales til Nordea reg.nr.: 1307  kontonr.: 46 45 606 421.